skip to Main Content
Terug naar Winkel
Bladmuziek, Tussen vrees en veiligheid

De kerk van alle tijden

Gratis

De kerk van alle tijden

De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond
‘t is Christus die door lijden zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
‘t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf

Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is

Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer

God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang

Originele titel: Facing a tast unfinished
Originele tekst: Frank Houghton. Originele muziek: Samuel Wesley
Nieuwe woorden en muziek door Keith Getty, Kristyn Getty, Ed Cash en Fionan de Barra
Nederlandse tekst refrein: Christa van der Veer
© 2015 OMF International, Getty Music Publishing (BMI), Alletrop Music (BMI), and Fionan De Barra (All admin. by musicservices.org)

Back To Top