LEV


LEV wil Nederlandse kerken dienen in het samen zingen. Dit doet de band door het schrijven van nieuwe liederen, het geven van concerten en door het leiden van samenzang tijdens een dienst, conferentie of evenement. LEV is hierbij actief binnen verschillende kerkelijke stromingen. De band probeert altijd aan te sluiten bij de identiteit van de gemeente/ plek waar zij speelt.

Boek ons voor een optreden

Wat een geweldige nacht!


Laatste nieuws


Beleef Kerst met LEV

Terwijl we nog druk zijn met de tour n.a.v. ons nieuwe album ‘Tussen vrees en veiligheid’ kijken we al weer vooruit naar de maand december! Na het succes van vorig...

Lees verder →