skip to Main Content
Terug naar Home

De missie van LEV

Onze missie is het maken van nieuwe Nederlandstalige muziek met een eerlijke boodschap om mensen te bemoedigen, te prikkelen en te inspireren. De teksten van onze liederen zijn voor velen herkenbaar; sommigen verwoorden de angst en onrust in de wereld en in onszelf en veel van de teksten zetten daar een boodschap van hoop tegenover, wijzend op de God die hoop en perspectief geeft. In onze muziek delen wij ons hart en hopen daarmee impact te hebben op het hart van jou als luisteraar. Spelen in kerkdiensten en op evenementen, wordt in de loop van de jaren meer en meer afgewisseld met het organiseren van eigen concerttours. Wij zijn actief binnen verschillende kerkelijke stromingen en proberen altijd aan te sluiten bij de identiteit van de gemeente/plek waar we spelen. In goed overleg met de organisatie zoeken we naar de beste invulling van een dienst of evenement. Met een combinatie van eigen liederen en bekende samenzangliederen, hopen we generaties en denominaties te verbinden en wijzen we op de God die hoop en liefde geeft. We treden geregeld op met een volledige band, maar doen ook optredens in een kleinere, akoestische bezetting.

Freek van der Brugge

Zang & akoestische gitaar

Liesbeth Koedoot

Zang

Jelmer van der Veer

Toetsen

Pieter Bakker

Basgitaar

Onne Crezee

Drums

Hessel Sollie

Gitaren

Wie is LEV en hoe is het ontstaan

LEV is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’; LEV heeft hart voor God, muziek en mensen.

Al lange tijd trekken we met elkaar op en maken we samen muziek op verschillende plekken in het land. in 2009 besluiten we een vaste band te worden en dat is dan ook het officele moment van het ontstaan van LEV. We hebben de afgelopen jaren verschillende albums uitgebracht. Het eerste album is een Engelstalig album, maar al snel maken we de overstap naar muziek in de Nederlandse taal. Die blijkt veel dichter bij ons eigen hart te liggen. In de loop van de jaren worden steeds weer nieuwe teksten geschreven, waarbij de liederen meer en meer worden geïnspireerd door persoonlijke ervaringen en situaties in de wereld die ons hart raken. De aandacht verschuift van meer algemene thema’s naar persoonlijke en veelzijdige thema’s waarbij ook de vragen, twijfels en moeilijkheden niet worden gemeden. Op de laatste 3 albums van LEV Morgen dans je weer (2015), Tussen vrees en veiligheid (2017) en Dansen in de regen (2020) staan liederen die het leven met God bezingen op de mooie en de moeilijke momenten.

Word vriend van LEV

Wij zullen blijven zingen
tot de nieuwe morgen komt.

– LEV

Vrienden van LEV

LEV maakt nieuwe Nederlandstalige muziek met een eerlijke boodschap om te bemoedigen en inspireren. Heb jij net als LEV, hart voor God, muziek en mensen en wil jij de missie van LEV ondersteunen? Dat kan!

Meer informatie
Back To Top