skip to Main Content
Terug naar Winkel
Bladmuziek, Wat een geweldige nacht!

Zoon van God

Gratis

Zoon van God

Zoon van God, zo lang verwacht,
om wiens komst gebeden werd;
stralend licht in onze nacht:
aan de hemel schijnt zijn ster.
God schenkt Zijn geliefde Zoon,
die ons uit het donker draagt.
Hij die ons de Vader toont,
wordt geboren uit een maagd.

Zoon van God, van vóór de tijd,
als geheim, nog niet onthuld,
één met God van eeuwigheid;
Woord dat heel Gods Woord vervult.
Hij die ons het leven gaf –
Hij werd arm, al was Hij rijk;
daalde uit de hemel af,
werd een mens, aan ons gelijk.

Man van smarten, diep veracht,
door de wereld niet erkend;
Herder die, als Lam geslacht,
ons het eeuwig leven brengt.
Heilig bloed wist onze schuld.
God voorziet in onze nood.
Zijn belofte wordt vervuld:
God doet recht, in Christus’ dood.

Zoon van God, met macht bekleed,
troont U aan Gods rechterhand.
Want U leeft, het graf is leeg;
liefde hield de overhand!
Jezus, kom! De wereld wacht
op uw rijk, dat komen zal.
Hoor hoe heel de schepping smacht
naar U, Koning van ‘t heelal.

Tekst: Harold ten Cate
Muziek: Freek van der Brugge
©2017, Harold ten Cate & Freek van der Brugge

Back To Top