skip to Main Content
Terug naar Winkel
Bladmuziek, Wat een geweldige nacht!

Belofte van de eeuwen

Gratis

Belofte van de eeuwen

Beloofd, voorzegd:
de Redder die kwam
voor het volk dat Hem verwacht.
Een Kind, een Knecht,
een Zoon, die als Lam
voor de zonden werd geslacht.

De Belofte van de eeuwen
is aan ons verschenen:
Jezus kwam als Offerlam.
Hij wil in ons midden wonen,
onze Vriend en Koning.
Kniel voor Hem, de Belofte van de eeuwen.

Het Woord werd vlees
voor wie wordt veracht
en wie aan het leven lijdt.
Hij stierf, verrees,
God schonk Hem de macht
en Hij leeft in eeuwigheid

De Belofte van de eeuwen
is aan ons verschenen:
Jezus kwam als Offerlam.
Hij wil in ons midden wonen,
onze Vriend en Koning.
Kniel voor Hem, de Belofte van de eeuwen.
Straks komt het eind:
de aarde stroomt vol
van de kennis van de Heer!
Als Hij verschijnt,
dan zingt ieder volk
en krijgt Jezus alle eer!

De Belofte van de eeuwen
is aan ons verschenen:
Jezus kwam als Offerlam.
Hij wil in ons midden wonen,
onze Vriend en Koning.
Kniel voor Hem, de Belofte van de eeuwen.

Oorspronkelijke titel: The Promise of the Ages
Tekst en muziek: Ed Cash, Keith Getty & Stuart Townend
Nederlandse tekst: Harold ten Cate

Back To Top