'Met dit lied sluiten we vaak een dienst af. De zegen van God kent vele kanten. Hij wil ons zegenen op diverse terreinen in ons leven. In dit lied hebben we er bewust voor gekozen expliciet te benoemen op welke gebieden God ons allemaal wil zegenen. Dit lied zegt: 'durf te dromen, durf te leven, durf te luisteren naar God stem'. We hopen dat dit lied velen tot zegen zal zijn.


Download bladmuziek


Wees gezegend

De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
die je gaat in Zijn naam,
zal Hij leiden in liefde,
waar jij ook zult gaan.

Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
vertrouw op Zijn stem.
In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
die je troost en je moed geeft,
vernieuwt en geneest.

Wees gezegend,
in de naam van de Vader;
gezegend,
in de naam van de Zoon.
Wees gezegend
met de Heilige Geest.
Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.

Tekst & muziek: Freek van de Brugge & Elbert Smelt
© 2012 Stichting Lev Worship