'Het gezang 'Neem Mijn Leven' heeft een hele radicale tekst. Het is een prachtig lied, waarin traditie en vernieuwing samengaan. Chris Tomlin heeft het lied in een nieuw jasje gestoken. LEV heeft dit arrangement overgenomen en er een Nederlandstalig lied van gemaakt. Er worden diverse aspecten genoemd die we in dienst willen stellen van God: mijn stem, mijn verstand, mijn handen. 'Hier ben ik, zie mij staan, neem mijn leven helemaal.’'


Download bladmuziek


Neem mijn leven

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

Hier ben ik,
zie mij staan.
Neem mijn leven,
helemaal.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Hier ben ik,
zie mij staan.
Neem mijn leven,
helemaal.

Frances Ridley Havergal
Vertaling C.B. Burger
Arr.: Chris Tomlin & Louie Giglio
© 2003 worshiptogether.com Songs/sixsteps Music
(adm. at Smallstonemediasongs.com)