'Dit is een lied waarmee we een dienst kunnen beginnen en dat benadrukt wat elkaar bindt. Het is onze visie op aanbidding dat veel gedachten even aan de kant moeten worden gezet als je je op God gaat richten. Iedereen komt met zijn eigen leven binnen, maar ondanks alle verschillen richten we ons op één God. Wanneer we samen gaan zingen is het belangrijk om ons niet te richten op de verschillen, maar op wie God is. Hij blijft dezelfde, hoe verschillend wij ook zijn. In dit lied bezingen we datgene wat ons bindt, we vieren de eenheid die God ons geeft.'


Download bladmuziek


Wij komen samen, richten ons op wie U bent.
U blijft dezelfde, U die onze levens kent.
Onze harten komen samen, voegen zich nu in het koor.
Wij belijden hier in eenheid: Uw liefde gaat ons voor.

Onze hulp is in Uw naam,
U bent God die alles schiep
en die ons tot leven riep.
Uw trouw geeft zekerheid.
U bent genadig voor ons,
tot in eeuwigheid.

U toont ons genade; geeft vergeving door Uw Zoon;
geeft ons rust door de vrede van de Geest die in ons woont.
Wij zijn kinderen van één Vader, dat is wat ons samenbindt.
U gebiedt daar Uw zegen waar U deze eenheid vindt.

Onze hulp is in Uw naam,
U bent God die alles schiep
en die ons tot leven riep.
Uw trouw geeft zekerheid.
U bent genadig voor ons,
tot in eeuwigheid.

Als wij samen zingen,
Vader, maak ons één.
Als wij U aanbidden,
breek door muren heen.

Als wij U verhogen,
bent U het die ons bindt.
Maak ons tot een kerk
waar U eenheid vindt.

Tekst: Peter Dijkstra
Muziek: Freek van der Brugge & Peter Dijkstra
© 2012 Stichting Lev Worship