'Een thema op ons album 'Met hart & handen' is dat we naast het samen zingen ook de handen uit de mouwen moeten steken. Maar is het echt moeten? In de Bergrede gaat Jezus een stapje verder. Hij leert ons dat het dienen van God begint in ons binnenste, in onze diepste lagen. In dit lied vragen we God of Hij ons van binnenuit wil veranderen. 'Leer mij echt te zijn'. Vanuit deze oprechtheid steken we vervolgens de handen uit de mouwen.'


Download bladmuziek


Leer mij echt te zijn

Ik wil leven zoals U mij heeft geleerd.
Ik wil delen, dan krijgt U alle eer.
Als ik bid, wil ik naar U kijken.
Laat mijn trots maar wijken,
steeds meer en meer!

U bent God, voor U is niets geheim.
U bent God, U kent mij.
Leer mij, Heer, om meer als U te zijn.
Leer mij echt te zijn.

Heer, U weet het, ik ben soms hypocriet.
U ziet alles, ook wat niemand ziet.
Houd mij scherp, help mij goed te leven.
Leer mij om te geven,
steeds meer en meer!

U bent God, voor U is niets geheim.
U bent God, U kent mij.
Leer mij, Heer, om meer als U te zijn.
Leer mij echt te zijn.

Wat kan ik doen, dan U alles te geven,
U te volgen in wat ik ook doe?
Leer mij te dienen zoals Jezus,
niet voor mijzelf, want de eer komt U toe.

Tekst & muziek: Freek van der Brugge
© 2012 Stichting Lev Worship