'Als LEV maken we deel uit van een eeuwenlange kerktradititie, waar we graag op aan willen sluiten. We willen graag ook de oude liederen gebruiken, want die hebben vaak rijke teksten en melodieen. Ze zijn heel bekend in aantal kerken, dus mensen kunnen ze goed meezingen. We willen niet op een podium alleen maar onze liederen spelen als een optreden, maar aansluiten bij de zaal en samen zingen. Daarom hergebruiken we bestaande liederen, zoals dit oude gezang, maar dan wel in LEV-jasje.'


Download bladmuziek


Grote God wij loven U
Gezang 444

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
o Heer.

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
o Heer.

Tekst: I. Franz (1719-1790)
Muziek: duitse melodie
Arrangement: Mark Dekker