'Heer, aanbidden wij U echt, als wij niet omkijken naar recht?' Juist in een cultuur waarin praise & worship een prominente plek heeft ingenomen, willen we met dit lied zeggen dat er meer is dan alleen maar zingen, willen wij dieper gaan. God zegt in Amos 5:23 en 24: 'Bespaar me het geluid van jullie liederen en laat het recht stromen als een voortvloeiende beek.' Onze liederen hebben voor God niet veel waarde als het los staat van wie we zijn en wat we doen. Wij hebben dit lied geschreven op basis van Amos 5 en Jesaja 29. God geeft de zorg voor onze naaste een belangrijke plek in de Bijbel. Het bezingen van Gods liefde is belangrijk, maar God roept ons op om ook zijn liefde te laten zien in ons dagelijks leven, te doen wat wij zingen!'


Download bladmuziek


Doen wat wij zingen
Amos 5 & Jesaja 29

U bent de God die wij aanbidden.
U bent de God voor wie wij zingen.
Maar aanbidden wij U echt,
als wij niet omkijken naar recht?

Wij zingen een lied om U te prijzen,
spelen om U eer te bewijzen.
Maar wat heeft U aan ons lied,
als U geen oprechtheid ziet?

Als wij U met onze lippen dienen,
maar ons hart voor U gesloten blijft,
laat ons dan doen wat wij zingen:
opstaan voor gerechtigheid.

We prijzen U, Heer,
aanbidden U, Jezus,
door te leven zoals U heeft voorgedaan.
We prijzen U, Heer,
Aanbidden U, Jezus,
door liefde uit te delen in uw naam.

Leer ons te kijken met uw ogen,
daden te doen die U verhogen.
Wij geven door van wat U geeft,
getuigend dat U leeft.

U kent ons – wij zijn uw kinderen.
U vraagt ons een licht te zijn;
licht dat op een hoge plek staat,
dat voor heel de wereld schijnt.

We prijzen U, Heer,
aanbidden U, Jezus,
door te leven zoals U heeft voorgedaan.
We prijzen U, Heer,
Aanbidden U, Jezus,
door liefde uit te delen in uw naam.

Muziek: Freek van der Brugge
Tekst: Freek van der Brugge & Peter Dijkstra
© 2012 Stichting Lev Worship